onsdag 24. oktober 2012

Løp for lokalmiljøet!

Søndag løp jeg for en viktig sak i lokalsamfunnet vårt! En ekstra pluss var at en del av startkontigenten gikk til tv-aksjonen 2012. Arrangørene var Breivolls venner.

Hva er Breivolls venner?


I Ås har vi en fantastisk ting, nemlig en Begeistringsetat! I forbindelse med drømmevalget de arrangerte i Nordby november 2010, forpliktet Ås Begeistringsetat seg til å kjempe for drømmen som vant. Vinnerdrømmen handlet om å skape en folkets gård på Breivoll. En gård for allmennhetens bruk og frydefulle nytte.

Fra tidlige barneår husker jeg Breivoll gård som er flott sted der man kunne komme og klappe griser og andre gårdsdyr og ta del i hva som skjer på en gård. Breivoll er et fantastisk friområde eid av kommunen, regulert til bruk for allmennheten.Her ser du noe av friområdet Breivoll.


9.mars 2011 gikk startskuddet for arbeidet. Hele bygda ble invitert til møte. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å utarbeide en plan for å etablere stiftelsen Breivoll. Å etablere en stiftelse koster 100 000,-. For å skaffe til veie stiftelseskapital, samt andre økonomiske bidrag i prosessen ble foreningen Breivolls venner etablert. Her kan alle som støtter dette initiativet melde seg inn og bidra. Etter at stiftelsen er etablert vil Breivolls venner fortsette som en "venneforening" med det formål å støtte stiftelses arbeid.Her ligger Breivoll gård, nydelig til innerst i Bunnefjorden.


Breivoll gård leies og drives i dag av Den kristne menighet (DKM)/Smiths venner. Dagens leieavtale går ut i løpet av 2013, og ny langsiktig avtale skal skrives. Ås kommune har gitt befolkningen i Ås og omegn frist til 31.12.2012 til å utarbeide et alternativ til dagens bruk.

Av frykt for at kommunen ville avgjøre Breivoll gårds framtid før andre alternativ var kommet på bordet, satte arbeidsgruppen i gang et innbyggerinitiativ som har gitt oss handlingsrom til å komme opp med alternativer til dagens drift. Det handler om å skape et samarbeidsalternativ der vi kan dele på bruken av gården. En god løsning for gården oppnås kun gjennom dialog, respekt, og toleranse.

Vil du også være med å støtte Breivolls venner? Trykk her.
På bildet har jeg for øvrig på meg Bavac under og overdel. De er jeg veldig fornøyd med.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar